Repository logo
 

Afstands-indiensopleidingsprogramme vir letterkundeonderrig in die Afrikaans t2 konteks:probleme en voorstelle.

Loading...
Thumbnail Image

Date

1997

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

In hierdie artikel ondersoek ek in die eerste instansie die eienskappe van goeie afstands-indiensopleidingsprogramme. Daarna word die situasie, soos van toepassing op Afrikaans T2 letterkundeonderrig by die Umlazi Kollege vir Verdere Onderwys, beskryf. Ten einde probleme in die onderrigproses te indentifiseer, word een aspek, naamlik die personeelsituasie, aan die hand van vraelyste ondersoek. Vier aspekte kom in hierdie verband ter sprake: 'n persoonlike profiel van dosente, hulle kennis van metodologiese kwessies, asook van literere teorie en hulle/hul studente se leespatrone. Uit die data versamel en die analise wat daarop volg, word bepaalde aanbevelings gemaak om die situasie te verbeter. SUMMARY In this article I firstly look at the characteristics of quality distance in-service training programmes. Secondly I describe the situation pertaining to the teaching of Afrikaans L2 literature at Umlazi College for Further Education. In order to identify problems in the teaching process, one aspect, namely the situation of lecturing staff, is investigated by means of questionnaires. In this regard I focus on four aspects: a personal profile of lecturers, their knowledge of methodology, as well as literary theory and their/their students' reading patterns. Certain recommendations flow from the data gathered and the analysis thereof.

Description

Masters Degree. University of KwaZulu-Natal, Durban.

Keywords

Citation

DOI