Now showing items 1-1 of 1

    • Fantasieliteratuur in die multikulturele Afrikaans klaskamer. 

      Gumbi, Thembi Gloria. (1999)
      In hierdie mini-skripsie word daar na fantasieliteratuur in die multikulturele Afrikaans klaskamer gekyk. Die aard van fantasieliteratuur, naamlik die fabel, sprokie, volksverhaal, mite, legende en toekomsfiksie word ...